Учебные материалы

english_skulte

Ingliz tili bolalar uchun

Просм. 98 Учебные материалы

V. Skultening ushbu ommabop kitobi – ingliz tilini tez va oson o‘zlashtirishni istagan bolalar hamda katta yoshdagi kishilar uchun bebaho qo’llanmadir. Metodik ko ‘rsatmalar bilan to‘ldiriIgan ushbu nashr ingliz tilini o‘rganuvchilarga mustaqil ravishda, hamda o ‘qituvchi bilan mashg‘ulot olib borish imkonini beradi.

Подробно »