Ingliz tili bolalar uchun

english_skulte

V.  Skultening  ushbu  ommabop  kitobi  –   ingliz  tilini  tez   va   oson  o‘zlashtirishni  istagan  bolalar   hamda  katta   yoshdagi  kishilar  uchun  bebaho  qo’llanmadir.  Metodik  ko ‘rsatmalar  bilan  to‘ldiriIgan  ushbu   nashr ingliz  tilini o‘rganuvchilarga mustaqil ravishda, hamda  o ‘qituvchi bilan mashg‘ulot olib borish imkonini beradi.

Download Attachments

« Назад